Implante bucal, segunda fase

Logo Estados Unidos
Segunda fase de implante bucal realizado con un laser dental de Biolase